Bộ Tài nguyên-Môi trường nói về quy định ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ