Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỷ luật tướng Hoàng Công Hàm

13/0,747