Bộ Nội vụ: 16 ứng viên "đua" vào 4 chức danh lãnh đạo cấp vụ