Bổ nhiệm lại phó giám đốc sở đánh nhau ở quán karaoke bị giáng chức