Bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai