Bộ Ngoại giao tuyên bố chính thức về thông tin Việt Nam mua 100 triệu USD vũ khí Mỹ