Bộ ngành tiếp khách VIP: Ở khách sạn 5,5 triệu/ngày, ăn 1,2 triệu/ngày

13/1,211