Bò một nắng - đặc sản của vùng chảo lửa Tây Nguyên