Bố mẹ thường vỗ lưng khi con ho mà không biết nếu làm sai cách sẽ nguy hiểm tới tính mạng