Bộ mặt ông trùm cùng "hot girl" trong đường dây ma túy lớn nhất Việt Nam