Bỏ lại ba lô trên cầu, cô gái trẻ nhảy xuống sông tự tử