Bộ GD&ĐT xác nhận có hiện tượng nâng điểm thi ở Hòa Bình