Bố dùng chày giã cua đánh chết con trong đêm

22/0,638