Bộ Công Thương ủng hộ di dời Dệt kim Đông Xuân vì ô nhiễm môi trường