Bộ Công thương đang xem xét điều chuyển Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí