Bỏ chạy sau khi gây tai nạn, hành hung người bị đâm?