Bộ bàn ghế trắc đỏ quý hiếm: 18 tháng kỳ công chế tác