BMW X4 2019 giá từ 51.000 USD, đối đầu Mercedes GLC coupe