Bitcoin tăng giá mạnh sau tin nhà đầu tư 'gom' 344 triệu USD giá trị bitcoin