Bịt mặt cướp Chi nhánh ngân hàng Agribank ở Bắc Giang