Bình Phước: Bắt vụ vận chuyển gần 200kg thịt động vật chưa kiểm dịch