Biểu hiện lạ trước khi mất tích của nữ sinh 17 tuổi người Mông