Biểu hiện khác lạ ở bàn chân cảnh báo tình trạng sức khỏe nghiêm trọng