Biệt thự trên đồi thông của cựu quan chức: Nhà vợ giúp