Biết sắp bị cướp, cô gái bỏ người yêu đi... báo công an