'Biệt phủ vẫn sừng sững, nhiều 'củi tươi' vẫn an toàn sau những bức xúc'