Biển tên chữ Trung Quốc gắn ở nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông