Biên tập viên VTV nổi bật tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam phía Bắc