'Biển' nước rút chậm vẫn bủa vây Chương Mỹ, lúa và hoa màu mất trắng