Bị xe tải kéo lê trên đường Hà Nội, một phụ nữ lái xe máy thiệt mạng