Bị tố tuyển hàng loạt người nhà, Giám đốc bệnh viện nói gì?