Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Muốn giảm ngập thì dân đừng xả rác'