Bí thư huyện có 4 cháu ruột giữ chức Trưởng, Phó phòng, ban cấp huyện