Bí thư Đà Nẵng: Sổ đỏ cần công khai, không sợ ông này ông kia