Bị quản lý nhà trọ đâm chết vì đòi đi xét phòng tìm vợ