Bị phạt hành chính vì tự bỏ tiền làm đường cho dân