Bị nhận xét là 'chị em thất lạc' của Bảo Thy, Kỳ Duyên lên tiếng đáp trả