Bị người yêu chia tay, nam thanh niên rủ 2 bạn cùng nhảy cầu tự tử