Bị nghi vấn điểm thi bất thường, lãnh đạo Điện Biên nói "không sai sót, cứ thanh tra vô tư"