Bị ngăn cấm tình cảm, sát hại em người tình bằng 16 nhát dao