Bị "ném đá", Luật Thuế tài sản cần được thông tin đa chiều