Bị mời lên phường, người đàn ông bất ngờ "té tử vong"