Bí mật cuộc gặp cuối cùng Hải 'bánh' đưa tiễn Năm Cam ra pháp trường