Bị lừa gần 900 triệu đồng vì muốn con vào ngành công an