Bị lật tẩy, chủ cơ sở thẩm mỹ 'chui' vu khống phóng viên