Bị kỷ luật vì mắc nhiều sai phạm nhưng vẫn được điều chuyển làm hiệu trưởng!