Bị hai xe máy tông liên tiếp, một phụ nữ tử vong tại chỗ