Gia Lai: Bi hài chuyện trường Cao đẳng lấy điểm cao để... khỏi dạy