Bị đồng đội bắn 40 phát đạn, lính Triều Tiên đào tẩu vẫn sống sót