Bị điều tra vì hiếp dâm, cụ ông 71 tuổi treo cổ tự vẫn